Obec Lužany
oficiální stránky obce

Obec Lužany

bg_luzany.jpgObec o délce 4,8 km s téměř 600 obyvateli leží na trase Jičín - Nová Paka. Ve středu obce se nachází obecní úřad, pošta, škola, obchod se smíšeným zbožím, kostel, hřbitov, fara, kino, hasičská zbrojnice, hostinec a fotbalové hřiště. V hořeních Lužanech je obchod se smíšeným zbožím a vyhledávaný autokemp.

Více info

aktuality

Jak pálit stařinu a klest, aby nehořelo

Vzhledem k situaci se na Vás obracíme s obrovskou prosbou – pokud to není nezbytně nutné, prosíme, neprovádějte pálení klestí. Při spalování hořlavých látek (přírodního charakteru) na hromadách na volném prostranství jsou povinny osoby stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek vč. navržených opatření jsou dále povinny předem oznámit.

Nabídka dezinfekce pro občany

Nabízíme občanům alkoholovou dezinfekci. Dezinfekce bude distribuována v pátek 3. dubna 2020 od 9 do 11 hodin před Obecním úřadem Lužany v množství maximálně 0,5 l na jednu domácnost do vlastních přinesených nádob.

Jak nakládat s odpadem v době pandemie?

Nakládání s odpadem v době nouzového stavu a karantény, má svá zvláštní pravidla, protože odpad může být zdrojem přenosu infekce. Dbejte na maximální míru ochrany a osobní hygienu při nakládání s odpady.

Aktuální informace - prodloužení omezení pro občany

V souvislosti s výskytem koronaviru v České republice přijala vláda a ústřední správní orgány několik opatření, které zamezují jeho dalšímu šíření. Do 11.