Obec Lužany
oficiální stránky obce

Obec Lužany

bg_luzany.jpgObec o délce 4800 m s 599 obyvateli leží na trase Jičín - Nová Paka.Ve středu obce se nachází obecní úřad, pošta, škola, obchod se smíšeným zbožím, kostel, hřbitov, fara, kino, hasičská zbrojnice, hostinec a fotbalové hřiště. V hořeních Lužanech je obchod se smíšeným zbožím a vyhledávaný autokemp.

Více info

aktuality

Pozvánka na besedu "Pečuji doma o dlouhodobě nemocného"

Život bez bariér, z.ú., pořádá dne 20. června 2017 besedu o problematice domácí péče o osobu blízkou. Beseda je určena tzv. laickým pečujícím – rodinným příslušníkům, kteří doma pečují např. o seniora nebo osobu se zdravotním postižením.

Umístění kontejnerů na separovaný odpad

Vážení spoluobčané, v posledních dnech mne několik lidí kontaktovalo ve věci kontejnerů na separovaný odpad před prodejnou na horním konci obce a u budovy obecního hostince ve středu obce. Dovolte, abych Vás informoval o důvodech, které nás k tomuto kroku vedly a k dalším připravovaným krokům.

Dotazník k provozu pošty a problematice nočního klidu

Vážení spoluobčané, zastupitelé obce stojí před několika důležitými rozhodnutími, která budou mít zásadní vliv na život v naší obci, proto bychom před jejich přijetím rádi znali Váš názor, který je pro nás velmi důležitý.