Obec Lužany
oficiální stránky obce

Obec Lužany

bg_luzany.jpgObec o délce 4,8 km s téměř 600 obyvateli leží na trase Jičín - Nová Paka. Ve středu obce se nachází obecní úřad, pošta, škola, obchod se smíšeným zbožím, kostel, hřbitov, fara, kino, hasičská zbrojnice, hostinec a fotbalové hřiště. V hořeních Lužanech je obchod se smíšeným zbožím a vyhledávaný autokemp.

Více info

aktuality

Vyhlášení veřejné sbírky na pomoc rodině postižené požárem

Obec Lužany vyhlašuje veřejnou sbírku na pomoc rodině postižené požárem rodinného domu v lednu 2019. Účelem sbírky je shromáždění finančních prostředků na zmírnění následků požáru, zejména na zajištění a úhradu nákladů na bydlení, likvidaci požárem poničeného rodinného domu, obstarání předmětů denní potřeby a vybavení domácnosti.

Pomoc rodině postižené požárem rodinného domu

V úterý 1. ledna 2019 se v obci Lužany odehrála tragická událost - požár rodinného domu (více informací v novém okně zde). Po zveřejnění informací o této události se mezi lidmi zvedla neuvěřitelně velká vlna solidarity, za kterou Vám všem rodina touto cestou děkuje.

Výzva MAS Brána do Českého ráje k předkládání žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova

MAS Brána do Českého ráje vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova. Výzva je určena na podporu zemědělských a potravinářských podniků, podporu podnikání na venkově a podporu společenských funkcí lesů.

Informace k úhradě poplatků za komunální odpad a psy v roce 2019

Informace k úhradě poplatku za odpad a psy v roce 2019. Patby v hotovosti přijímáme z technických důvodů až od 4. 2. 2019.