Obec Lužany
oficiální stránky obce
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Aktuální informace a omezení pro občany obce Lužany v souvislosti s výskytem koronaviru

Aktuální informace a omezení pro občany obce Lužany v souvislosti s výskytem koronaviruDatum konání:
13.10.2020

V souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 v České republice přijala vláda ČR a orgány státní správy opatření k zamezení jeho dalšího šíření.

S účinností od 18. září 2020 je všem osobám zakázán pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště,
b) v prostředcích veřejné dopravy.

Od 5. října 2020 od 0:00 hodin je na dobu 30 dnů vyhlášen nouzový stav. V souvislosti s přijetím nouzového stavu přijala vláda následující krizová opatření:

Vláda s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.
I. zakazuje
1. hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob ,
2. pobývat na veřejně přístupných místech ve skupinách, které zahrnují více než 6 osob,
3. pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech,
4. dále koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová představení včetně cirkusů, společný zpěv více než 5 osob, poutě, kongresy, veletrhy, provoz heren a kasin, provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty), posiloven, fitness center, umělých koupališť, wellness zařízení, návštěvy a prohlídky zoologických zahrad, muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků, 
II. omezuje
1. provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla: zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb,
2. provoz hudebních, tanečních, herních klubů a diskoték tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti,
3. s účinností ode dne 19. října 2020 od 00:00 hod. účast na svatbě, pohřbu a následné oslavě, resp. smuteční hostině, konaných nejpozději následujícího dne, tak, že účast na každé z těchto akcí není vyšší než 30 osob,
4. činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že použití míst určených k odpočinku je omezeno, nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,
5. svobodu pohybu a pobytu tak, že lze vstupovat do nákupních center, do prodejen a provozoven služeb a pobývat v nich nejvýše ve skupinách po 2 osobách,
6. právo pokojně se shromažďovat tak, že shromáždění se může účastnit celkem nejvýše 500 účastníků;

Vláda
I. omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.
1. provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob,
2. provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých škol,
3. provoz středních a vyšších odborných škol, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na vzdělávání,
4. provoz základních škol, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání,
5. provoz základních uměleckých škol a jazykových škol, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání, 
6. provoz středisek volného času, školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na vzdělávání,
7. provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení, a to tak, že se zakazuje poskytování ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol a zakazuje se škola v přírodě,
8. provoz škol, s výjimkou mateřských škol, tak, že součástí vzdělávání není zpěv,
9. provoz škol, s výjimkou mateřských škol, tak, že zakazuje sportovní činnosti jako součást vzdělávání;
II. zakazuje s účinností ode dne 26. října 2020 od 00:00 hod. do dne 27. října 2020 do 23:59 hod. osobní přítomnost žáků základních a středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol na vzdělávání;

Vláda s účinností ode dne 9. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod.
zakazuje
1. u všech poskytovatelů zdravotních služeb návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, 
2. u všech poskytovatelů zdravotních služeb přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení v případě, že nejsou splněny specifické podmínky: třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti, porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením, bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami, třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu, třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19, třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest,
3. u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě návštěv uživatelů

Vláda ukládá k zajištění poskytování zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu platnosti nouzového stavu pracovní povinnost žákům a studentům
a) čtvrtého a pátého ročníku prezenční formy studijního programu všeobecné lékařství ,
b) pátého ročníku prezenční formy studijního programu zubní lékařství,
c) pátého ročníku prezenční formy studijního programu farmacie,
d) posledních ročníků denní nebo prezenční formy bakalářských a pětiletých magisterských studijních programů na vysoké škole nebo oborů vzdělání na vyšší odborné škole nebo střední zdravotnické škole připravujícím se na nelékařské zdravotnické povolání a bakalářského nebo pětiletého magisterského programu jednooborové psychologie,
e) všech ročníků prezenční formy zdravotnických magisterských studijních programů navazujících na zdravotnický bakalářský program a magisterského programu jednooborové psychologie navazujícího na bakalářský program.

Vláda ukládá k zajištění poskytování sociálních služeb a k zajištění poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující
okamžitou pomoc po dobu platnosti nouzového pracovní povinnost studentům posledních dvou ročníků středních škol v oborech vzdělání podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a studentům v denní formě studia vyšších odborných a vysokých škol v oborech vzdělání podle § 110 odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Text krizových opatření, včetně výjimek, je uveden v příloze. 

V souladu s usnesením vlády České republiky č. 994 ze dne 8. října 2020 jsou s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 stanoveny úřední hodiny Obecního úřadu Lužany následovně:
Pondělí 10:00 – 15:00
Středa 10:00 – 15:00
V rámci komunikace upřednostňujte písemný, elektronický či telfonní kontakt. Kontaktovat nás můžete na tel: 493 597 178 nebo 725 082 486, případně elektronicky na emailech urad@luzany.cz nebo ucetni@luzany.cz, případně datovou schránkou ASUBR4H.

Úřední hodiny pro veřejnost jsou omezeny také u ostatní orgánů veřejné správy. Informace o úředních hodinách pro veřejnost Vám poskytne příslušný orgán. 

 

Mimořádné opatření o nošení prostředků dýchacích cest

Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu

Usnesení vlády o přijetí krizových opatření

Usnesení vlády o přijetí krizových opatření ze dne 12. 10. 2020