Obec Lužany
oficiální stránky obce
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Informace k úhradě poplatku za odpad a psy v roce 2018

Informace k úhradě poplatku za odpad a psy v roce 2018Datum konání:
29.3.2018

Sazba poplatku pro rok 2018 je 480 Kč.

Poplatek je pro občany s trvalým pobytem v obci splatný jednorázově a to nejpozději do 31. 3. 2018, a to buď v hotovosti v pokladně Obecního úřadu Lužany, nebo převodem na bankovní účet číslo 1161639379/0800, variabilní symbol uveďte ve složení 1340 + číslo popisné (pro číslo popisné 144 je tedy variabilní symbol 1340144).

Od poplatku se osvobozují zejména osoby:

- umístěné v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

- fyzické osoby žijící v cizině nepřetržitě po dobu delší šesti měsíců, pokud tyto skutečnosti doloží (např. předložením čestného prohlášení, povolení k pobytu, nájemní smlouvy, pracovní smlouvy nebo jiného dokumentu, který prokazuje tento pobyt),

- fyzické osoby žijící nepřetržitě po dobu delší šesti měsíců mimo území obce Lužany, pokud tyto skutečnosti doloží (např. předložením čestného prohlášení, nájemní smlouvy, pracovní smlouvy nebo jiného dokumentu, který prokazuje tento pobyt),

- fyzické osoby, kterým byl vydán průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením (ZTP) nebo průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením s potřebou průvodce (ZTP/P)7 nebo které se dle zákona o sociálních službách považují za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II až ve stupni IV8, pokud tyto skutečnosti doloží (např. předložením příslušného dokladu).

Žádost o osvobození je třeba doložit nejpozději do 31. 3. 2018, jinak nárok na osvobození zaniká.

Sleva ve výši 100 Kč se poskytuje osobám mladším 15 let nebo fyzickým osobám, které dovrší v příslušném kalendářním roce 15 let a ve výši 200 Kč osobám přihlášeným k trvalému pobytu v č. p. 94 a 161 ve výši 200 Kč.

Poplatky neuhrazené v plné výši nejpozději 30. 4. 2018 se zvyšuji o 50 Kč za každý poplatek, poplatky neuhrazené v plné výši nejpozději 29. 6. 2018 se zvyšují o dalších 100 Kč za každý poplatek a poplatky neuhrazené nejpozději 31. 12. 2018 se zvyšují o dalších 200 Kč.

Poplatek pro vlastníky rekreačních objektů, ve kterém není přihlášena k trvalému pobytu žádná osoba, je splatný do 30. 6. 2018.  Poplatky neuhrazené v plné výši nejpozději 30. 7. 2018 se zvyšují o 50 Kč, poplatky neuhrazené nejpozději 1. 10. 2018 se zvyšují o dalších 100 Kč a poplatky neuhrazené do 31. 12. 2018 se zvyšují o dalších 200 Kč.

Sazba poplatku za psy zůstává v nezměněné výši, tedy 30 Kč za prvního psa a 50 Kč za každého dalšího psa. Poplatek můžete uhradit opět v hotovosti v pokladně obecního úřadu nebo převodem na účet číslo 1161639379/0800, variabilní symbol je ve složení 1341 + číslo popisné (pro číslo popisné 144 je variabilní symbol 1341144). Splatnost poplatku je také do 31. 3. 2018.