Obec Lužany
oficiální stránky obce
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Výzva k podání návrhů na změnu územního plánu Lužany

Výzva k podání návrhů na změnu územního plánu LužanyDatum konání:
11.8.2017
Datum ukončení:
30.11.2017

Obec Lužany zahájila přípravné práce k pořízení nového „Územního plánu Lužany“, který v souladu s požadavky zákona 183/206 Sb. (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nahradí v současnosti platnou územně plánovací dokumentaci „Územní plán obce Lužany“. K novému územnímu plánu je možno podat náměty a připomínky k řešení ÚP týkající se rozvoje obce Lužany a dále případné požadavky ze strany vlastníků nemovitostí a pozemků na využití území.

Připomínky a návrhy je nutno podat písemně se zákresem v katastrální mapě s vyznačenou zájmovou lokalitou a předpokládaným záměrem. Pro snadnější komunikaci do žádosti napište emailovou adresu a telefonní číslo. Pro žádost je možno využít formulář, který je k dispozici na internetových stránkách obce Lužany zde nebo v kanceláři Obecního úřadu Lužany.

Podání žádosti o zařazení pozemků do ÚP nezakládá obci Lužany povinnost toto učinit. Náměty, připomínky a požadavky budou předány pořizovateli, resp. zpracovateli územního plánu a budou zhodnoceny v souladu se zákonem 183/2006 Sb. v rámci procesu pořízení ÚP.

Návrhy pro přípravné práce na ÚP budou shromažďovány do 30. 11. 2017. 

V letošním roce proběhnou přípravné práce včetně zpracování a projednání návrhu zadání ÚP, v roce 2018 se předpokládá projednání vlastního návrhu ÚP.

K jednotlivým krokům projednání ÚP Lužany bude veřejnost přizvána v souladu s ustanoveními stavebního zákona. Jednotlivé fáze projednání ÚP budou oznamovány veřejnou vyhláškou, proto je nutno sledovat informace uvedené k ÚP na úřední desce.

Žádost ke stažení