Základní škola a Mateřská škola, Lužany 155, okr. Jičín


Adresa:
Základní škola a Mateřská škola
Lužany 155
okres Jičín
50706

IČO: 709 81 868
tel.:
493 597 163
e-mail.: zs.luzany@email.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA – jednotřídní

 • hra na zobcovou flétnu
 • ruční tkaní předškoláků
 • využití  počítačů v rámci nespavého režimu
 • návštěvy solných jeskyní (období října - 10x)
 • předplavecká průprava (květen, červen – 10x)
 • spolupráce s ekocentrem
 • vycházky do přírody
 • výlety
 • návštěvy divadel

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

 • dvoutřídní
 • ve školním roce 2009/2010 probíhá v 1. - 3. ročníku výuka podle školního vzdělávacího probramu Tvořivá škola, ve 4. a 5. ročníku podle osnov Základní škola
 • výuka anglického jazyka (v případě zájmu možno i německý jazyk)
 • nepovinné předměty a zájmové útvary:
  • anglický jazyk (již od 1. třídy)
  • pohybové hry
  • počítačový kroužek
  • šikovné ručičky
  • hra na flétnu

ŠKOLNÍ DRUŽINA

 • do 15:00
 • pobyt v herně, na školní zahradě
 • celoroční procházky do přírody (v zimě sáňkování, bruslení)
 • využití počítačů

ŠKOLNÍ JÍDELNA

 • dováží se obědy ze školní jídelny Základní škola K.V.Raise v Lázních Bělohradě
 • možnost objednat obědy i pro cizí strávníky (do jídlonosičů)

ZAMĚSTNANCI:

zástupkyně ředitelky školy, vyučující ve II. třídě ZŠ: Mgr. Jana Vávrová
vyučující v I. třídě ZŠ: Mgr. Věra Ryglová
asistent pedagoga: Hana Řezníčková
vedoucí učitelka v MŠ: Dana Grohová
učitelka MŠ: Bc. Lenka Jandurová
vychovatelka ŠD: Martina Jedličková
kuchařka ve školní jídelně: Ivana Lohrová
školnice: Miluše Svatá