Obec Lužany
oficiální stránky obce
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Aktuální informace a omezení vyplývající z nouzového stavu pro občany obce Lužany

Aktuální informace a omezení vyplývající z nouzového stavu pro občany obce LužanyDatum konání:
29.3.2021

S účinností 27. února 2021 od 0:00 hodin byl vyhlášen nouzový stav, který byl prodloužen aktuálně do 11. dubna 2021. V souvislosti s přijetím nouzového stavu přijala vláda krizová opatření. 

Na občany obce Lužany a život v obci doléhají zejména dále uvedená omezení. Text platných opatření je ke stažení na konci tohoto článku, podrobné informace můžete také získat na speciálních stránkách Vlády České republiky.

Až na výjimky je zakázán volný pohyb osob v rámci okresu v době od 21:00 do 4:59, kromě např. výkonu povolání, zajištění nákupů nebo péče o osobu blízkou.  Je zakázáno opuštění okresu, ve kterém má občan trvalý pobyt, kromě výjimek, kterými jsou např. cesta do zaměstnání, cesta do zdravotnického zařízení, vyřízení neodkladných úředních záležitostí, apod.. Pro uplatnění výjimky se musí občan prokázat příslušným dokladem nebo čestným prohlášením. (Vzor čestného prohlášení, vzor čestného prohlášení z důvodu jiných než je pracovní povinnosti, vzor potvrzení zaměstnavatele.) Pobyt v přírodě nebo sportování na venkovních sportovištích je možné na území celého okresu. 

Provoz sportovišť ve vnitřních prostorách staveb je zakázán. Venkovní sportoviště smí současně užívat maximálně 2 osoby.  

Přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb je zakázána.  Je zakázáno pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech

Provoz knihoven je zakázán.  

Poskytování služeb a maloobchodní prodej jsou kromě stanovených výjimky zakázány. V provozovnách, které jsou v rámci výjimek otevřené, je možné, aby v jeden okamžik pobýval maximálně 1 zákazník na každých 15 m2 plochy provozovny určené pro veřejnost. Stejně tak je omezen počet zákazníků v provozovnách maloobchodního prodeje na maximálně 1 zákazníka na 15 m2 prodejní plochy

Přítomnost dětí a žáků v mateřské a základní škole Lužany je do 11. dubna 2021 zakázána. Žáci základní školy se vzdělávají distančně. (Informace k ošetřovnému z důvodu omezení škola najdete na stránce České správy sociálního zabezpečení).

I nadále jsou omezeny návštěvy ve zdravotnických zařízeních, která poskytují lůžkovou péči a návštěvy v zařízeních sociálních služeb pro seniory, kdy návštěvníci musí používat respirátor třídy min. FFP2.

S účinností od 1. 3. 2021 0:00 do odvolání se zakazuje všem osobám pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor bez výdechového ventilu třídy FFP2/KN95 nebo zdravotnická obličejová maska, a to ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště, na všech veřejně přístupných místech v zastavěném území obce a na všech veřejně přístupných místech mimo zastavěné území obce, jestliže se daná osoba nachází méně než 2 metry od jiné osoby. Kromě toho se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor bez výdechového ventilu třídy FFP2/KN95, ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako prodejna, provozovna služeb, zdravotnické zařízení, v prostředcích veřejné dopravy, na nástupištích a v čekárnách nebo v motorových vozidlech, pokud se v nich nenachází pouze členové jedné domácnosti. Pro děti od 2 do 15 let platí výjimka, kdy mohou nosit i v prostorách prodejen, v prostředcích veřejné dopravy, atd.. pouze respirátor třídy FFP2/KN95 bez výdechového ventilu nebo jednu zdravotnickou obličejovou masku.

Úřední hodiny Obecního úřadu Lužany jsou bez omezení. I nadále však, prosím, upřednostňujte písemný, elektronický či telefonický kontakt a bezhotovostní platební styk. Kontaktovat nás můžete na tel: 493 597 178 nebo 725 082 486, případně elektronicky na emailech urad@luzany.cz nebo ucetni@luzany.cz, případně datovou schránkou ASUBR4H. 

Rizikovým skupinám obyvatel nabízíme pomoc se zajištěním nákupu potravin, vyzvedáváním léků, případně řešením dalších záležitostí. Obrátit se můžete na zaměstnance Obecního úřadu Lužany. 

Obec Lužany občanům distribuuje zdarma dva respirátory FFP2 na osobu starší 15 let. Kdo tak ještě neučinil, může si respirátory vyzvednout v kanceláři obecního úřadu. 

 

Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu a přijetí krizových opatření ze dne 26. 2. 2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků ze dne 26. 2. 2021

Usnesení vlády o změně krizového opatření ze dne 1. 3. 2021

Usnesení vlády o změně krizových opatření ze dne 2. 3. 2021

Usnesení vlády o změně krizových opatření ze dne 18. 3. 2021

Usnesení vlády o prodloužení nouzového stavu a krizových opatření ze dne 26. 3. 2021