Obec Lužany
oficiální stránky obce
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Informace k úhradě poplatků za komunální odpad a psy v roce 2019

Informace k úhradě poplatků za komunální odpad a psy v roce 2019Datum konání:
7.1.2019

Sazba poplatku pro rok 2019 je 500 Kč.

Poplatek je pro občany s trvalým pobytem v obci splatný jednorázově a to nejpozději do 31. 3. 2019, a to buď v hotovosti v pokladně Obecního úřadu Lužany (platby v hotovosti přijímáme z technických důvodů od 4. 2. 2019), nebo převodem na bankovní účet číslo 1161639379/0800, variabilní symbol uveďte ve složení 1340 + číslo popisné (pro číslo popisné 144 je tedy variabilní symbol 1340144).

Od poplatku se osvobozují zejména osoby:

- umístěné v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

- fyzické osoby žijící v cizině nepřetržitě po dobu delší šesti měsíců, pokud tyto skutečnosti doloží (např. předložením čestného prohlášení, povolení k pobytu, nájemní smlouvy, pracovní smlouvy nebo jiného dokumentu, který prokazuje tento pobyt),

- fyzické osoby žijící nepřetržitě po dobu delší šesti měsíců mimo území obce Lužany, pokud tyto skutečnosti doloží (např. předložením čestného prohlášení, nájemní smlouvy, pracovní smlouvy nebo jiného dokumentu, který prokazuje tento pobyt),

- fyzické osoby, kterým byl vydán průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením (ZTP) nebo průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením s potřebou průvodce (ZTP/P)7 nebo které se dle zákona o sociálních službách považují za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II až ve stupni IV8, pokud tyto skutečnosti doloží (např. předložením příslušného dokladu).

Žádost o osvobození je třeba doložit nejpozději do 31. 3. 2019, jinak nárok na osvobození zaniká.

Sleva ve výši 100 Kč se poskytuje osobám mladším 15 let nebo fyzickým osobám, které dovrší v příslušném kalendářním roce 15 let a ve výši 200 Kč osobám přihlášeným k trvalému pobytu v č. p. 94 a 161 ve výši 200 Kč.

Poplatky neuhrazené v plné výši nejpozději 30. 4. 2019 se zvyšuji o 20%, poplatky neuhrazené v plné výši nejpozději 30. 6. 2019 se zvyšují o 50% a poplatky neuhrazené do konce roku se zvyšují o 100%.

Poplatek pro vlastníky rekreačních objektů, ve kterém není přihlášena k trvalému pobytu žádná osoba, je splatný do 30. 6. 2019.  Poplatky neuhrazené v plné výši nejpozději 31. 7. 2019 se zvyšují o 20%, poplatky neuhrazené nejpozději do 31. 10. 2019 se zvyšují o 50% a poplatky neuhrazené do 31. 3. 2020 se zvyšují o 100%.

Sazba poplatku za psy zůstává v nezměněné výši, tedy 30 Kč za prvního psa a 50 Kč za každého dalšího psa. Poplatek můžete uhradit opět v hotovosti v pokladně obecního úřadu (také až od 4. 2. 2019), nebo převodem na účet číslo 1161639379/0800, variabilní symbol je ve složení 1341 + číslo popisné (pro číslo popisné 144 je variabilní symbol 1341144). Splatnost poplatku je také do 31. 3. 2019.