Obec Lužany
oficiální stránky obce
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Aktuální informace a omezení vyplývající z nouzového stavu pro občany obce Lužany

Aktuální informace a omezení vyplývající z nouzového stavu pro občany obce LužanyDatum konání:
18.11.2020

Stav k 18. 11. 2020 7:30

Od 5. října 2020 od 0:00 hodin byl na dobu 30 dnů vyhlášen nouzový stav. Nouzový stav byl usnesením vlády prodloužen do 20. listopadu 2020. V souvislosti s přijetím nouzového stavu přijala vláda následující krizová opatření:

Vláda s účinností ode dne 18. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod.
I. omezuje
1, provoz vysokých škol tak, že zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob,
2, provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých škol,
3, provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání 
4, provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou:
a) základní školy při zdravotnickém zařízení,
b) dětí v přípravné třídě,
c) žáků 1. a 2. ročníků základní školy,
5, provoz základních uměleckých škol a jazykových škol, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole, 
6, provoz středisek volného času, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání,
7, provoz středisek školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání, s výjimkou těch, kteří se mohou účastnit prezenční výuky,
8, provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování žákům a studentům,
9, provoz škol, s výjimkou mateřských škol, tak, že součástí vzdělávání není zpěv,
10, provoz škol, s výjimkou mateřských škol, a to tak, že zakazuje sportovní činnosti jako součást vzdělávání.

Vláda s účinností ode dne 18. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod.
I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. s výjimkou:
1, cest do zaměstnání,
2, výkonu povolání,
3, výkonu činností sloužících k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví, veřejné hromadné dopravy, služeb pro obyvatele, 
4, neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů,
5, venčení psů do 500 metrů od místa bydliště,
6, účasti na hromadné akci dovolené dle bodu VI. tohoto krizového opatření;
II. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. s výjimkou:
1, cest do zaměstnání,
2, nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
3, cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb,
4, cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle bodu 3 pro jinou osobu,
5, cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, a do zařízení veterinární péče,
6, cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,
7, výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví, individuální duchovní péče a služby, služeb pro obyvatele, veterinární péče,
8, cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam,
9, cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich,
10, cest za účelem vycestování z České republiky,
11, účasti na svatbě a pohřbu, v počtu ne vyšším než 15 osob, a návštěvy hřbitova,
12, cest za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách,
13, cest za účelem voleb do orgánů zdravotních pojišťoven,
14, účasti na hromadné akci dovolené dle bodu VI. tohoto krizového opatření,  
15, cest zpět do místa svého bydliště;
III. nařizuje
1, omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou,
2, omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
3, pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu dvou osob a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, s výjimkami (členové domácnosti, zaměstnanci vykonávající práci pro stejného zaměstnavatele, děti, žáci a studenti při poskytování vzdělávání)
4, zaměstnavatelům využívat práci na dálku,
IV. omezuje právo pokojně se shromažďovat tak, že shromáždění se může účastnit celkem nejvýše 100 účastníků,
V. doporučuje
1, zaměstnavatelům
a) podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance,
b) omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,
2, zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry,
3, využívat přednostně bezhotovostní platební styk,
4, osobám zajišťujícím služby omezit přímý kontakt se zákazníky;
VI. určuje Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo pro hromadné akce jinak zakázané

Vláda s účinností ode dne 18. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod.
I. zakazuje
1, maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou prodejen potravin, prodejen pohonných hmot, prodejen paliv, prodejen hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, lékáren, výdejen a prodejen zdravotnických prostředků a dalších prodejen jmenovaných v nařízení vlády
2, přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary), tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb s tím, že prodej zákazníkům v místě provozovny (např. výdejové okénko) je zakázán v čase mezi 21:00 hod a 04:59 hod.,
3, prodej v místě provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2,
4, dále koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení, společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, poutě a podobné tradiční akce, kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, veletrhy, provoz heren a kasin, provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center, provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a botanických zahrad, návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií,
5, poskytování ubytovacích služeb, s výjimkou poskytování ubytovacích služeb osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
6, pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech,
7, prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách, pochůzkový a podomní prodej; zákaz se nevztahuje na pojízdné prodejny zajišťující prodej potravin a drogistického zboží v obcích, kde není možno toto zboží zakoupit v jiné provozovně; zákaz se dále nevztahuje na prodej ovoce a zeleniny, bylin, květin, mléka a výrobků z mléka, masa a výrobků z masa, vajec, pekařských a cukrářských výrobků, medu a výrobků z medu, vyrobených na území České republiky (dále jen „farmářské trhy“),
8, maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách v neděli, ve státní svátek a ostatní svátek po celý den a v pondělí až v sobotu v čase mezi 21:00 hod. až 04:59 hod. s tím, že tento zákaz se nevztahuje na provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy, lékáren, prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících
II. omezuje
1, provoz provozovny stravovacích služeb, jejíž provoz je umožněn podle bodu I/2 tohoto usnesení (pozn.: ubytovaným hostům)
2, provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti,
3, činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že
a) použití míst určených k odpočinku je omezeno tak, aby nebyla místy shromažďování osob,
b) nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,
4, provoz poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče tak, že lze poskytovat výlučně lázeňskou léčebně rehabilitační péči, která je alespoň částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění,
5, provoz farmářských trhů podle bodu I/7 tak, že se zakazuje konzumace na místě, odstupy mezi stánky jsou nejméně 4 metry,
6, provoz knihoven tak, že se zakazuje jiný příjem a vracení knih než bezkontaktní;
III. nařizuje, aby v provozovnách podle bodu I/1, jejichž provoz není zakázán, provozovatel dodržoval následující pravidla: v provozovně nepřipustil přítomnost více, než je 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy, aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry, zajistí řízení front, umístí dezinfekční prostředky a zajistí informování zákazníků

Vláda s účinností ode dne 4. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod. zakazuje
1. u všech poskytovatelů zdravotních služeb návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, 
2. u všech poskytovatelů zdravotních služeb přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení v případě, že nejsou splněny specifické podmínky: třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti, porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením, bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami, třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu, třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19, třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest,
3. u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě návštěv uživatelů

Vláda ukládá k zajištění poskytování zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu platnosti nouzového stavu pracovní povinnost žákům a studentům
a) čtvrtého a pátého ročníku prezenční formy studijního programu všeobecné lékařství,
b) pátého ročníku prezenční formy studijního programu zubní lékařství,
c) pátého ročníku prezenční formy studijního programu farmacie,
d) posledních ročníků denní nebo prezenční formy bakalářských a pětiletých magisterských studijních programů na vysoké škole nebo oborů vzdělání na vyšší odborné škole nebo střední zdravotnické škole připravujícím se na nelékařské zdravotnické povolání a bakalářského nebo pětiletého magisterského programu jednooborové psychologie,
e) všech ročníků prezenční formy zdravotnických magisterských studijních programů navazujících na zdravotnický bakalářský program a magisterského programu jednooborové psychologie navazujícího na bakalářský program.

Vláda ukládá k zajištění poskytování sociálních služeb a k zajištění poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující
okamžitou pomoc po dobu platnosti nouzového pracovní povinnost studentům posledních dvou ročníků středních škol v oborech vzdělání podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a studentům v denní formě studia vyšších odborných a vysokých škol v oborech vzdělání podle § 110 odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje toto mimořádné opatření:
Všem osobám se s účinností ode dne 21. října 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest, které brání šíření kapének, a to ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště, v prostředcích veřejné dopravy, na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy, v motorových vozidlech a na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce. Výjimky jsou stanoveny v nařízení Ministerstva zdravotnictví a zahrnují zejména: děti do dvou let věku, děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole, žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základní školy v budovách škol mimo jejich, osoby s poruchou intelektu, zaměstnance, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby, osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím, moderátory, redaktory, zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin, sportovce v době tréninku nebo osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť.

Přesný text přijatých opatření, včetně výjimek, je uveden na konci tohoto dokumentu, případně na speciálních stránkách Vlády České republiky

V souladu s usnesením vlády České republiky č. 1114 jsou s účinností od 4. listopadu 2020 do 20. listopadu stanoveny úřední hodiny Obecního úřadu Lužany následovně:
Pondělí 10:00 – 15:00
Středa 10:00 – 15:00
V rámci komunikace upřednostňujte písemný, elektronický či telfonní kontakt. Kontaktovat nás můžete na tel: 493 597 178 nebo 725 082 486, případně elektronicky na emailech urad@luzany.cz nebo ucetni@luzany.cz, případně datovou schránkou ASUBR4H.

Úřední hodiny pro veřejnost jsou omezeny také u ostatní orgánů veřejné správy. Informace o úředních hodinách pro veřejnost Vám poskytne příslušný orgán.