Obec Lužany
oficiální stránky obce
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Aktuální informace a omezení pro občany obce Lužany spojené s výskytem koronaviru

Aktuální informace a omezení pro občany obce Lužany spojené s výskytem koronaviruDatum konání:
23.2.2021

Aktualizace k 23. 2. 2021 12:00

S účinností 15. února 2021 od 0:00 hodin byl na dobu 14 dnů vyhlášen nouzový stav. V souvislosti s přijetím nouzového stavu přijala vláda krizová opatření. K datu účinnosti zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19, nejpozději však k 27. 2. 2021, bude nouzový stav zrušen. I nadále se předpokládá, že budou platit obdobná opatření jako v nouzovém stavu. 

Na občany obce Lužany a život v obci doléhají zejména dále uvedená omezení. Text platných opatření je ke stažení na konci tohoto článku, podrobné informace můžete také získat na speciálních stránkách Vlády České republiky.

Až na výjimky je zakázán volný pohyb osob. Při dodržení stanovených výjimek je možné pobývat na veřejně přístupných místech maximálně ve skupinách 2 osob.

Provoz sportovišť ve vnitřních prostorách staveb je zakázán. Venkovní sportoviště smí současně užívat maximálně 2 osoby.  

Přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb je zakázána.  Je zakázáno pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech

Provoz knihoven je zakázán.  

Poskytování služeb a maloobchodní prodej jsou kromě stanovených výjimky zakázány. V provozovnách, které jsou v rámci výjimek otevřené, je možné, aby v jeden okamžik pobýval maximálně 1 zákazník na každých 15 m2 plochy provozovny určené pro veřejnost. Stejně tak je omezen počet zákazníků v provozovnách maloobchodního prodeje na maximálně 1 zákazníka na 15 m2 prodejní plochy

Přítomnost žáků ve škole Lužany je povolena pouze dětem v mateřských školách a žákům 1. a 2. ročníku, ostatní žáci se povinně vzdělávají distančně.

I nadále jsou omezeny návštěvy ve zdravotnických zařízeních, která poskytují lůžkovou péči a návštěvy v zařízeních sociálních služeb pro seniory, kdy návštěvníci musí používat respirátor třídy min. FFP2.

S účinností od 25. 2. 2021 0:00 do odvolání se zakazuje všem osobám pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor bez výdechového ventilu třídy FFP2/KN95 nebo zdravotnická obličejová maska, a to ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště a na všech veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, jestliže se daná osoba nachází méně než 2 metry od jiné osoby. Kromě toho se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor bez výdechového ventilu třídy FFP2/KN95 nebo dvě přes sebe přeložené zdravotnické obličejové masky, ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako prodejna, provozovna služeb, zdravotnické zařízení, v prostředcích veřejné dopravy, na nástupištích a v čekárnách nebo v motorových vozidlech, pokud se v nich nenachází pouze členové jedné domácnosti. Pro děti od 2 do 15 let platí výjimka, kdy mohou nosit i v prostorách prodejen, v prostředcích veřejné dopravy, atd.. pouze respirátor třídy FFP2/KN95 bez výdechového ventilu nebo jednu zdravotnickou obličejovou masku.

Úřední hodiny Obecního úřadu Lužany jsou bez omezení. I nadále však, prosím, upřednostňujte písemný, elektronický či telefonický kontakt a bezhotovostní platební styk. Kontaktovat nás můžete na tel: 493 597 178 nebo 725 082 486, případně elektronicky na emailech urad@luzany.cz nebo ucetni@luzany.cz, případně datovou schránkou ASUBR4H. 

Rizikovým skupinám obyvatel nabízíme pomoc se zajištěním nákupu potravin, vyzvedáváním léků, případně řešením dalších záležitostí. Obrátit se můžete na zaměstnance Obecního úřadu Lužany. 

Úřední hodiny pro veřejnost jsou omezeny také u ostatní orgánů veřejné správy. Informace o úředních hodinách pro veřejnost Vám poskytne příslušný orgán.