Obec Lužany
oficiální stránky obce
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Lužany

2. Důvod a způsob založení

Obec Lužany (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obecní úřad Lužany
  Lužany 144
  507 06 Lužany u Jičína

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obecní úřad Lužany
  Lužany 144
  507 06 Lužany u Jičína

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 493 597 178
  mobilní telefon: +420 725 082 486

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.luzany.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obecní úřad Lužany
  Lužany 144
  507 06 Lužany u Jičína

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy

  ucetni@luzany.cz

 • 4.8 ID datové schránky

  asubr4h

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1161639379/0800

Číslo účtu pro stočné: 4226541/0100

6. IČ

00271799

7. DIČ

CZ00271799, obec je plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.


Další informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Odpověď na žádost o informace ze dne 21. 2. 2017 - Istav Media, s.r.o.

Odpověď na žádost o informace ze dne 1. 5. 2017 - Českomoravská světelná a.s.

Odpověď na žádost o informace ze dne 23. 3. 2017 - MA

Odpověď na žádost o informace ze dne 10. 7. 2017 - CODES CZ s.r.o.

Odpověď na žádost o informace ze dne 10. 7. 2017 - REMA AOS a.s., příloha - Smlouva, příloha - Dodatek

Odpověď na žádost o informace ze dne 17. 8. 2017 - KROSS s. r.o.

Odpověď na žádost o informace ze dne 22. 5. 2018 - DUPONTI s.r.o.

Odpověď na žádost o informace ze dne 25. 6. 2018

Odpověď na žádost o informace ze dne 19. 8. 2019

Rejstříky, registry, evidence a seznamy: