Obec Lužany
oficiální stránky obce
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Aktuální informace a omezení pro občany obce Lužany v souvislosti s výskytem koronaviru

Aktuální informace a omezení pro občany obce Lužany v souvislosti s výskytem koronaviruDatum konání:
2.10.2020

V souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 v České republice přijala vláda ČR a orgány státní správy opatření k zamezení jeho dalšího šíření.

S účinností od 18. září 2020 je všem osobám zakázán pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště,
b) v prostředcích veřejné dopravy.

Od 5. října 2020 od 0:00 hodin je na dobu 30 dnů vyhlášen nouzový stav. V souvislosti s přijetím nouzového stavu přijala vláda následující krizová opatření:

Vláda s účinností ode dne 5. října 2020 od 00:00 hod. do dne 18. října 2020 do 23:59 hod.
I. zakazuje
1. hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech,
2. koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti, při kterých se převážně zpívá, včetně zkoušek;
II. omezuje
1. divadelní, filmová a jiná umělecká představení, při kterých se převážně nezpívá, tak, že se jich může účastnit nejvýše 500 diváků a každý účastník akce má určeno místo k sezení, 
2. sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby v počtu nepřevyšujícím 130 osob,
3. účast na bohoslužbě tak, že se jí účastní nejvýše 100 osob, 
4. provoz provozovny stravovacích služeb tak, že je zakázána přítomnosti veřejnosti v čase mezi 22:00 hod. a 06:00 hod a u jednoho stolu sedí nejvýše šest zákazníků.

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje nařizuje s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. následující mimořádné opatření spočívající v:
1. omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, tak, že součástí vzdělávání není zpěv,
2. omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti, s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání

Mimořádné opatření o nošení prostředků dýchacích cest

Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu

Usnesení vlády o přijetí mimořádných opatření

Nařízení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje