Obec Lužany
oficiální stránky obce
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Informace k mimořádným veterinárním opatření - ptačí chřipka

Informace k mimořádným veterinárním opatření - ptačí chřipkaDatum konání:
13.1.2023

V souvislosti s výskytem ptačí chřipky v obci Úlibice vyhlásila Státní veterinární správa mimořádná opatření s cílem zabránit dalšími vzniku a šíření této nákazy.

Území obce Lužany je zařazeno do ochranného pásma, kde se chovatelům pátků nařizuje:

a) držet chované ptáky odděleně od volně žijících zvířat a ostatních zvířat

b) provádět v chovu další dozor, zvýšenou nemocnost, úhyn či pokles produkce hlásit na nepřetržitou krizovou linku KVHS +420 720 995 210

c) používat na vstupech a výstupech do a z chovu dezinfekční prostředky vhodné k tlumení nákazy

d) uplatňovat vhodná opatření biologické bezpečnosti na všechny osoby, které jsou v kontaktu s chovanými ptáky nebo které vstupují do hospodářství či chovu nebo je opouštějí a rovněž na dopravní prostředky, aby se zabránilo jakémukoli riziku šíření nákazy, zejména zajistit jejich dezinfekci při vstupu a výstupu z chovu nebo hospodářství

e) vést záznamy o všech osobách, které hospodářství či chov navštěvují

f) v souladu s § 40 veterinárního zákona neškodně odstraňovat kadávery, a to neprodleně

g) poskytnout obci informace k provedení soupisu ptáků na hospodářství

h) umožnit provedení kontrol v chovu vnímaných zvířat

V nejbližších dnech Vás navštíví zaměstnanec či představitel obce, který s Vámi proved soupis ptáků za Vaše hospodářství. V případě dotazů se můžete obrátit na starostu obce na tel.: 725 082 486 nebo místostarostu obce na tel.: 605 874 878.

Aviární influenza (ptačí chřipka) je infekční onemocnění ptáků virového původu. Původcem onemocnění je chřipkový virus typu A, různých subtypů. Onemocnění se klinicky projevuje apatií, sníženým příjmem krmiva, sníženou snáškou, dýchacími potížemi, otoky na hlavě, krváceninami na končetinách a zvýšeným úhynem. Nemocnost i úmrtnost může dosahovat až 100 %. Inkubační doba je 3 až 7 dní a jednotlivé druhy ptáků jsou k nákaze různě vnímaví. Nejvíce vnímavá k onemocnění je hrabavá a vodní drůbež a volně žijící vodní ptáci. K přenosu onemocnění dochází přímo z nemocných ptáků, nebo nepřímo pomocí kontaminovaných pomůcek, krmiva, vody apod. K infekci dochází nejčastěji přes trávicí ústrojí. Nemocní ptáci vylučují virus sekrety a exkrety, které následně kontaminují peří a okolí. Rozlišujeme vysoce patogenní formu aviární influenzy (HPAI) a nízce patogenní formu aviární influenzy (LPAI). Obě formy podléhají podle veterinárního zákona oznamovací povinnosti. U HPAI může výjimečně dojít při vysoké infekční dávce k přenosu na člověka, nebo na jiné savce. Virus je ničen běžnými dezinfekčními přípravky.

Informace pro drobné chovatele

Informace pro veřejnost