Obec Lužany
oficiální stránky obce
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Informace k úhradě poplatků v roce 2022

Informace k úhradě poplatků v roce 2022Datum konání:
1.1.2022

Základní sazba poplatku pro rok 2022 je 650 Kč.

Poplatek je pro občany s trvalým pobytem v obci splatný jednorázově a to nejpozději do 30. 3. 2022, a to buď v hotovosti v pokladně Obecního úřadu Lužany (platby v hotovosti přijímáme z technických důvodů od 17. 1. 2022), nebo převodem na bankovní účet číslo 1161639379/0800, variabilní symbol uveďte ve složení 1345 + číslo popisné (pro číslo popisné 144 je tedy variabilní symbol 1345144). Upřednostňujeme bezhotovostní platbní styk.

Od poplatku se osvobozují zejména osoby:

- umístěné v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení, v dětském domově

- fyzické osoby narozené v příslušném kalendářním roce,

- fyzické osoby žijící nepřetržitě po dobu delší šesti měsíců mimo území obce Lužany, pokud tyto skutečnosti doloží (např. čestným prohlášením, nájemní smlouvou),

- fyzické osoby, kterým byl vydán průkaz ZTP nebo ZTP/P nebo které se považují za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II až ve stupni IV, pokud tyto skutečnosti doloží (např. předložením příslušného dokladu).

Žádost o osvobození je třeba doložit nejpozději do 30. 3. 2022, jinak nárok na osvobození zaniká. Žádost a příslušné doklady je nutné předložit pro každý rok zvlášť.

Sleva ve výši 100 Kč se poskytuje osobám do 15 let  věku (včetně) a ve výši 200 Kč osobám přihlášeným k trvalému pobytu v č. p. 94 a 161.

Poplatky neuhrazené v plné výši ve lhůtě splatnosti se mohou zvýšit až na trojnásobek.

Poplatek pro vlastníky rekreačních objektů, ve kterém není přihlášena k trvalému pobytu žádná osoba, je splatný do 30. 6. 2022.  Poplatky neuhrazené v plné výši se mohou zvýšit až na trojnásobek.

Sazba poplatku za psy je 50 Kč za prvního psa a 100 Kč za každého dalšího psa. Poplatek můžete uhradit opět v hotovosti v pokladně obecního úřadu (také až od 17. 1. 2022), nebo převodem na účet číslo 1161639379/0800, variabilní symbol je ve složení 1341 + číslo popisné (pro číslo popisné 144 je variabilní symbol 1341144). Splatnost poplatku je také do 30. 3. 2022. I v tomto případě preferujeme bezhotovostní platení styk.