Obec Lužany
oficiální stránky obce
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Informace o odpadovém hospodářství obce Lužany v roce 2021

Informace o odpadovém hospodářství obce Lužany v roce 2021Datum konání:
8.3.2022

 

V souladu s ust. § 60 odst. 4 zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, informuje obec Lužany o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu.

Na tříděný odpad jsou v obci instalovány sběrné nádoby, a to:

 • 10 kontejnerů na plast
 • 3 kontejnery na papír
 • 4 kontejnery na sklo
 • 1 jeden kontejner na drobný kovový odpad
 • 1 nádoba na rostlinný tuk

200504 rozmístění kontejnerů Lužany.jpg

Rozmístění nádob je pro přehlednost znázorněno na přiložené mapě, číslo v kruhu značí počet nádob na sběrném místě, barva druh separovaného odpadu. V případě, že má někdo separovaných odpadů více nebo je kontejner plný, může využít služeb Sběrného dvora Mlázovice, na jehož provozu se finančně podílíme. V žádném případě neodkládejte odpady mimo kontejner.

Ostatní druhy odpadů, včetně biologicky rozložitelného odpadu, nebezpečného odpadu nebo textilu můžete odevzdávat na Sběrném dvoře Mlázovice v těchto provozních hodinách:

Úterý 14 – 16 hodin

Sobota 8 – 11 hodin

Dále je možné využít mobilního sběru nebezpečných odpadů a kovových odpadů, který se koná pravidelně v jarních měsících. Objemný odpad lze odevzdávat po dohodě se zaměstnanci obce do kontejneru u obecní stodoly. Použité baterie z domácnosti je možné průběžně odevzdávat do sběrné nádoby umístěné na chodbě Obecního úřadu Lužany.

Směsný komunální odpad je odstraňován na skládce, ostatní odpady jsou po přetřídění částečně dále využívány.

V roce 2021 bylo vykázáno následující množství odpadů:

 • 4,088 t papírů
 • 15,06 t plastových obalů
 • 9,266 t skleněných obalů
 • 0,113 t rostlinných olejů z domácnosti
 • 68,38 t směsného komunálního odpadu
 • 0,124 t nebezpečných odpadů
 • 3,78 t stavebních a betonových odpadů
 • 0,04 t objemného odpadu

Do tohoto objemu není započítán odpad odevzdaný na Sběrném dvoře Mlázovice.

Příjmy a výdaje odpadového hospodářství v roce 2021

Výdaj   Příjem  
svoz a likvidace směsného odpadu 318 005 Kč poplatek za odpad 353 579 Kč
svoz separovaného odpadu 172 662 Kč odměna za zajištění využití odpadů od EKO-KOMu 118 444,50 Kč
příspěvek na provoz Sběrného dvora Mlázovice 77 000 Kč    
CELKEM 615 534 Kč   472 023,50 Kč

Zbývající částku ve výši 143 510,50 Kč uhradila obec Lužany ze svého rozpočtu (cca 240 Kč na obyvatele).

Jak je patrné, svoz a likvidace odpadů představuje pro obecní rozpočet významnou finanční zátěž. Kromě toho jsou odpady, zejména jejich likvidace skládkováním, významnou ekologickou zátěží. Proto by mělo být v zájmu každého z nás v první řadě vzniku odpadů předcházet. Zde je pár možností, jak množství produkovaných odpadů omezit:

 • biologicky rozložitelný odpad kompostovat
 • vyhýbat se jednorázovým obalům, nákupním taškám
 • nakupovat nápoje ve vratných obalech, pít vodu z vodovodu
 • neplýtvat potravinami
 • nepotřebné oblečení darovat na charitativní účely
 • používat nabíjecí baterie místo jednorázových
 • odmítnout nevyžádané reklamní letáky

A když už odpad vznikne, je jej potřeba vytřídit, zredukovat jejich velikost (PET lahve sešlápnuté, kartonové krabice vždy rozložené, případně svázané) a odložit do kontejneru na separovaný sběr či na sběrný dvůr.