Obec Lužany
oficiální stránky obce
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Informace o odpadovém hospodářství obce Lužany v roce 2022

Informace o odpadovém hospodářství obce Lužany v roce 2022Datum konání:
10.3.2023

Informace o odpadovém hospodářství obce Lužany v roce 2022

V souladu s ust. § 60 odst. 4 zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, informuje obec Lužany o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu.

Na tříděný odpad jsou v obci instalovány sběrné nádoby, a to:

 • 10 kontejnerů na plast
 • 3 kontejnery na papír
 • 4 kontejnery na sklo
 • 1 jeden kontejner na drobný kovový odpad
 • 1 nádoba na rostlinný tuk

Rozmístění nádob je pro přehlednost znázorněno na přiložené mapě, číslo v kruhu značí počet nádob na sběrném místě, barva druh separovaného odpadu. V případě, že má někdo separovaných odpadů více nebo je kontejner plný, může využít služeb Sběrného dvora Mlázovice, na jehož provozu se finančně podílíme. V žádném případě neodkládejte odpady mimo kontejner.

Rozmístění kontejnerů na separovaný odpad v obci Lužany

Ostatní druhy odpadů, včetně biologicky rozložitelného odpadu, nebezpečného odpadu nebo textilu můžete odevzdávat na Sběrném dvoře Mlázovice v těchto provozních hodinách:

Úterý 14 - 16 hodin
Sobota 8 - 11 hodin

Dále je možné využít mobilního sběru nebezpečných odpadů a kovových odpadů, který se koná pravidelně v jarních měsících. Objemný odpad lze odevzdávat po dohodě se zaměstnanci obce do kontejneru u obecní stodoly. Použité baterie z domácnosti je možné průběžně odevzdávat do sběrné nádoby umístěné na chodbě Obecního úřadu Lužany.

Směsný komunální odpad je odstraňován na skládce, ostatní odpady jsou po přetřídění částečně dále využívány.

V roce 2022 bylo vykázáno následující množství odpadů:

 • 5,303 t papírů (nárůst o 30% proti roku 2021)
 • 8,397 t plastů (pokles o 44% oproti roku 2021)
 • 6,260 t skla (pokles o 32% oproti roku 2021)
 • 0,076 t jedlých olejů a tuků (pokles o 33% oproti roku 2021)
 • 70,921 t směsného komunálního odpadu ( nárůst o 4% oproti roku 2021)
 • 0,125 t nebezpečných odpadů (nárůst o 1% oproti roku 2021)
 • 0,900 t stavebních a betonových odpadů (pokles o 76 % proti roku 2021)
 • 2,205 t objemného odpadu (nárůst o 5000% proti roku 2021) 0,04 t objemného odpadu

Do tohoto objemu není započítán odpad odevzdaný na Sběrném dvoře Mlázovice.

Náklady na odpadové hospodářství v roce 2022

Výdaje   Příjmy   
Svoz a likvidace směsného odpadu 367 042 Kč Poplatky za odpad 381 629 Kč
Svoz separovaného odpadu 205 056 Kč Odměna EKO-KOM 125 576 Kč
Příspěvek na provoz Sběrného dvora Mlázovice 85 000 Kč    
Celkem 705 316 Kč   507 205 Kč

Rozdíl příjmů a výdajů ve výši 198 111 Kč byl uhrazen z rozpočtu obce Lužany.

Svoz a likvidace odpadů tedy představuje významnou finanční zátěž obecního rozpočtu. Kromě toho jsou odpady, zejména jejich likvidace skládkováním, významnou ekologickou zátěží. Proto by mělo být v zájmu každého z nás v první řadu vzniku odpadů předcházet. Zde je pár možností, jak množství odpadů omezit:

 • Biologicky rozložitelný odpad kompostovat
 • Vyhýbat se jednorázovým obalům, nákupním taškám
 • Neplýtvat potravinami
 • Nepotřebné oblečení darovat na charitativní účely
 • Starý nábytek nabídnout zdarma na internetu
 • Používat nabíjecí baterie místo jednorázových
 • Odmítnout nevyžádané reklamní letáky

A když už odpad vznikne, je jej potřeba vytřídit, zredukovat jeho velikost (PET lahve sešlápnuté, kartonové krabice vždy rozložené, případně svázané) a odložit do kontejneru na separovaný sběr. Pokud je kontejner plný nebo se daný odpad do kontejneru nevejde, je třeba odpad odvést na sběrný dvůr. Volně odložený odpad vytváří u kontejnerů velký nepořádek (a je vlastně černou skládkou), ale především kazí vzhled naší obce.