Obec Lužany
oficiální stránky obce
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Jak pálit stařinu a klest, aby nehořelo

Jak pálit stařinu a klest, aby nehořeloDatum konání:
6.4.2020

Podle zákona č.133/1985 Sb., O POŽÁRNÍ OCHRANĚ ve znění pozdějších předpisů nesmí fyzické osoby, právnické a podnikající fyzické osoby – to znamená nikdo – VYPALOVAT POROST.

Při spalování hořlavých látek (přírodního charakteru) na hromadách na volném prostranství jsou povinny právnické osoby a podnikající fyzické osoby, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek vč. Navržených opatření jsou dále povinny předem oznámit územně příslušnému Hasičskému Záchrannému  boru kraje. Fyzické osoby (občané) jsou povinny při spalování hořlavých látek ve větším množství provést opatření proti vzniku a šíření požáru a spalování předem oznámit Hasičskému Záchrannému Sboru kraje. Hasičský  záchranný sbor kraje má při ohlášení pálení pravomoc nařídit další podmínky pro zajištění bezpečnosti při spalování, nebo spalování zakázat. Za porušení těchto povinností může být právnické osobě nebo fyzické podnikající osobě uložena pokuta až do výše 500 000,- Kč popř. až do výše 1 000 000,- Kč, pokud tyto osoby provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím. Fyzické osobě, která se dopustí porušení těchto povinností, lze uložit pokutu do výše 25 000,- Kč.

pálení hlásíme na HZS Královéhradeckého kraje Operační středisko tel. č.: 950 530 100
nebo na následujícím odkazu https://paleni.izscr.cz/ 

Vzhledem k situaci se na Vás obracíme s obrovskou prosbou – pokud to není nezbytně nutné, prosíme, neprovádějte pálení klestí.

Každý den nás zaměstnávají požáry od pálení přírodního materiálu nebo špatně uhašených ohnišť. V tuto chvíli se opravdu snažíme soustředit v maximální možné míře naše síly a prostředky ke zvládání situace spojené se šířením nákazy koronaviru. Dnes a denně se nás ptáte, jak nám můžete v této době pomoci… Právě tím, že nebudete pálit, nám pomůžete nejvíce. Děkujeme.

V návaznosti na tuto situaci nedoporučujeme tradiční pálení „Čarodějnic“ 30. 4. 2020.

Úspěšný rok bez požárů přeje Okresní sdružení hasičů Jičín

Informační leták ke stažení