Obec Lužany
oficiální stránky obce
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Pravidla a podmínky odkládání separovaných odpadů v obci Lužany

Pravidla a podmínky odkládání separovaných odpadů v obci LužanyDatum konání:
21.11.2022

Jak všichni víte, jsou v Lužanech rozmístěny kontejnery na tříděný odpad, které jsou pravidelně vyváženy. Celkem se jedná o 10 kontejnerů na plast, 3 kontejnery na papír, 4 kontejnery na sklo, jeden kontejner na drobný kovový odpad a jednu nádobu na rostlinný tuk. Dále obec zajišťuje sběr objemného odpadu a sběr nebezpečného odpadu. Svoz separovaných odpadů přijde ročně obecní pokladnu po odečtení odměny za vytříděný odpad na 100 tis. Kč. 

Kromě toho se pravidelně významnou částkou (v roce 2022 nám byly fakturovány náklady ve výši 85 tis. Kč) podílíme na financování Sběrného dvora Mlázovice, kam mohou občané obce Lužany a vlastníci nemovitostí v obci odkládat jak separovaný odpad, tak nebezpečný či objemný odpad, ale také bioodpad, a to každé úterý v době od 14 do 16 hodin a každou sobotu v době od 8 do 11 hodin. 

Do kontejnerů na separovaný odpad v obci i na sběrný dvůr má být odkládán pouze odpad, který vznikl fyzickým osobám v rámci jejich nepodnikatelské činnosti. Podnikající fyzické osoby a právnické osoby musí mít v rámci své podnikatelské činnosti uzavřenou smlouvu přímo s některou z oprávněných společností.  

 

Po zkušenostech z minulých dnů, kdy někdo odložil ke kontejnerům na sklo skla ze skleníku (a proto nebyly kontejnery vyvezeny) žádám občany, aby ke kontejnerům na sklo neodkládali odpad, který do kontejneru není možné s ohledem na velikost vhozových otvorů vložit. Takovýto odpad musí být rozdělen na menší části, které lze do kontejneru vhodit, případně vyvezen na sběrný dvůr. Řidič svozové společnosti sváží skleněný odpad sám autem s rukou a kontejnery vyklápí přímo na vůz. Bohužel není v jeho silách a možnostech ručně skládat odložené skleněné tabule.

Současně bych chtěl opětovně požádat všechny občany, aby neodkládali ke kontejnerům odpad či pytle s odpadem, pokud jsou tyto kontejnery plné, ale umístili odpad do jiného volného kontejneru v obci, případně počkali, až bude kontejner vyvezen. Odpad vytváří u kontejnerů velký nepořádek a kazí vzhled naší obce.

20221121_071953.jpg

Poslední prosba je ke stavebníkům - pokud Vám při stavbě či rekonstrukci domu vznikne velké množství odpadů, které zaplní kontejner ostatním občanům, odvezte raději své odpady přímo na sběrný dvůr nebo si objednejte u svozové společnosti kontejner. Myslím si, že náklady na svoz a likvidaci odpadu či přistavení kontejneru už nebudou v rozpočtu Vašich staveb ty rozhodující.

Pokud i přesto uvidíte někoho, kdo nesprávně nakládá s odpadem, předejte mu, prosím, tento vzkaz, případně se obraťte na zaměstnance Obecního úřadu Lužany, který mu pravidla pro nakládání s odpady v naší obci rád vysvětlí.