Obec Lužany
oficiální stránky obce
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Zastupitelstvo vydalo nové vyhlášky o místních poplatcích

Zastupitelstvo vydalo nové vyhlášky o místních poplatcíchDatum konání:
21.11.2023

Od 1. 1. 2024 nabývá účinnosti novela zákona o místních poplatcích, proto přistoupilo zastupitelstvo ke zpracování nových vyhlášek o místních poplatcích. V případě obce Lužany se jedná o čtyři vyhlášky: o poplatku ze psů, ze vstupného, z pobytu a za obecní systém odpadového hospodářství. Další poplatky, třeba za zábor veřejného prostranství nebo za zhodnocení stavebního pozemku, v obci zavedeny nejsou.

Vzhledem k tomu, že již nejsou vyhlášky vyhlašovány zveřejněním na úřední desce, ale zveřejněním ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (https://sbirkapp.gov.cz/), přinášíme Vám informace o provedených změnách.

Nejdůležitější vyhláška, která se týká všech občanů, je vyhláška o poplatku za obecním systém odpadového hospodářství. Od roku 1. 1. 2024 přistoupilo zastupitelstvo ke zvýšení poplatku na 750 Kč za občana, resp. za objekt, kde není k trvalému pobytu přihlášena žádná osoba. Jedná se pouze o dílčí promítnutí zvýšených nákladů, protože skutečný náklad vychází na 907 Kč na občana, resp. objekt. V roce 2023 budou náklady na odpadové hospodářství činit 595 tis. Kč (z toho 407 tis. Kč za svoz a likvidaci směsného odpadu, 70 tis. Kč jako rozdíl nákladů na svoz separovaného odpadu a odměny za zajištění separace, 98 tis. Kč příspěvek na SD Mlázovice a 20 tis. Kč za odvoz a likvidaci objemného a nebezpečného odpadu). Od 1. 1. 2024 současně dochází ke zvýšení slevy na poplatníka mladšího 15 let ze stávajících 100 Kč na 150 Kč. Dále byla z vyhlášky vypuštěna výjimka, kdy byl poplatník, který vlastnil v obci více objektů od úhrady druhého poplatku osvobozen. Od roku 2024 tak bude mít vlastník nemovitosti, kde není k trvalému pobytu přihlášena žádná osoba, nemovitost je využívána a je zde produkován odpad, povinnost hradit poplatek také za tento objekt. Typicky se jedná o objekty nebo byty, které jsou pronajímány, ale nikdo z nájemníků nemá v objektu hlášen trvalý pobyt. Dále dochází ke sjednocení splatnosti poplatku na pro občany s trvalým pobytem a vlastníky nemovitostí k rekreaci na 31. března.

U  poplatku za psy zůstaly sazby zachovány ve výši 50 Kč za prvního psa a 100 Kč za druhého a každého dalšího psa. Dle vyhlášky má poplatník povinnost nahlásit jakoukoliv změnu do 30 dnů od okamžiku, kdy změna nastala. Pokud změnu nenahlásíte, zůstává nám u Vaší osoby dluh, který musíme vymáhat. U poplatku ze vstupného zůstala zachována procentní sazba poplatku ve výši 10% u sportovních a kulturních akcí a 20% u prodejních a reklamních akcí, ale došlo ke zvýšení poplatku hrazeného paušální sazbou na 40 tis. Kč u sportovních a kulturních akcí a 80 tis. Kč u reklamních a prodejních akcí. Od poplatku zůstávají osvobozeny akce, kdy výše vstupného nedosáhne částky 10 tis. Kč. Poplatek z pobytu zůstal zachován na částce 10 Kč za den za osobu.

Všechny poplatky bude možné hradit po 1. 1. 2024 bezhotovostním převodem nebo od poloviny ledna 2024 v hotovosti v pokladně Obecního úřadu Lužany. Bližší informace k platbám budou zveřejněny v lednu 2024 na internetových stránkách v sekci aktuality.