Obec Lužany
oficiální stránky obce
Drobečková navigace

Úvod > Škola a spolky > Hasiči > Historie - Hasiči

Historie dobrovolných hasičů v Lužanech

(Z publikace Lužany u Jičína 1052-2002, Obecní úřad Lužany u Jičína, 2002)
V dobách dřívějších sborů dobrovolných hasičů nebývalo a jak se píše v první obecní kronice: „Požár, dopuštění boží, ať již založen rukou zločince nebo neopatrnost, hašen býval shluknuvšími se sousedy, kteří vyburcováni poplachem na zvon.“ Zdejší sbor dobrovolných hasičů byl založen na podnět obecního zastupitelstva za starosty pana Jana Jirásky v roce 1891. O zřízení sboru se nejvíce přičinili Václav Janoušek ml. a řídící učitel Jan Hurych. Prvním velitelem byl Hynek Kracík, podvelitelem František Tejchman a jednatelem Jan Křenovský. Volbami v dalších obdobích se ve vedení sboru objevují tito dobrovolníci – Václav Frýba, Josef Hruška, Josef Fišera, Josef Vlach, B. Steiner, J. Šiffer.
2. července 1905 se konal v Lužanech župní hasičský sjezd. Dle statistiky měl zdejší sbor 34 činných členů – přispívajícím členem byla obe. V majetku měl sbor dvě stříkačky (dolení a hoření konec), 280m hadic, 10 košíků na vodu, 10 voznic na vodu, 12 žebříků, 4 bourací náčiní, 1 skladiště, 1 leziště, 9 výzbrojů lezeckých, 36 výzbrojů stříkačníků. Cena náčiní 5600 Kč, výzbrojů 1900 Kč. Asi tolik je zaznamenáno v první obecní kronice o vzniku Sboru dobrovolných hasičů v Lužanech.
Z dalších dostupných zdrojů se dovídáme, že v roce 1908 byly zakoupeny 3 stříkačky – berlovky v ceně 28 Kč za kus. V roce 1912 byla zakoupena nová stříkačka – koňka a 40 m konopných hadic. V témže roce byl postaven sloup na sušení hadic. Jak je patrno ze zachovalých zápisů schůzí sboru, potýkali se naši předci nejen s častými požáry, ale rovněž se zabezpečením materiálu a financí. Častější požáry v dřívějších dobách byly přisuzovány povětšině zazděným trámům v komínech. Při hašení těchto požárů pomáhala často celá obec. Ze zápisů je dále patrné, že se členové sboru účastnili hašení požárů i ve vedlejších obcích. Zúčastňovali se různých akcí a cvičení, pořádali hasičské bály a věnečky. V roce 1918 založili první dorostenecké družstvo.
V roce 1924 měl sbor 55 činných a 10 přispívajících členů. Ze zakládajících členů stále pracovali Josef Vlach, Alois Podlipný, František Materna, Antonín Jiříště.
V roce 1936 pořídila obec ze 28 000 Kč první motorovou stříkačku od firmy Stratílek Vysoké Mýto. Obec na tento nákup obdržela státní subvenci 4 500 Kč, ale až v listopadu 1938, proto byla stříkačka zakoupena na půjčku u Kampeličky.
Zápisy z let 1942-45 nejsou. Že sbor v činnosti pokračoval i ve válečných letech, nasvědčuje zápis z roku 1947 o tom, že okolní sbory odsouhlasily a přidělily Lužanům  konání „Župního hasičského sjezdu“. V poválečných letech zakoupily od fondu národní obnovy hasičské auto značky Stayer rakouské výroby za částku 100 000 Kč protektorátní měny. Tato částka byla vybrána mezi občany obce. Prvním řidičem vozu Stayer byl Josef Hruška. Auto sloužilo nejenom hasičům, ale i Sokolu na různé akce. Jako druhý řidič byl Josef Fišera a po jeho úmrtí Ladislav Hnízdo.
Začátkem 50. let byly sbory dobrovolných hasičů přejmenovány na Československý svaz požární ochrany. V této době ve výboru hasičů – požárníků pracovali: starosta – Žemlička Václav, velitel Sobota Josef, pokladník Vích Josef, strojník Holas Josef, hospodář Koutský Ladislav, kulturní referent Novosvětský Václav, okrskový velitel Jón Josef. Aktivně pracovali a zastávali různé funkce: Fišera Josef – statkář, Plecháč Josef, Koutský Josef, Holec Jan – dlouholetý pokladník sboru, Mareš Antotnín, Vik Stanislav, Dytrych Václav, Vrabec František, Urban Jan, Hrnčíř Josef, Kabelák František.
V letech 1958-62 pracuje pod vedením Josefa Soboty a Věry Špiglové (provd. Kunclové) zájmový kroužek požární ochrany pro děti. První soutěže se zúčastnili v Dřevěnicích, kde muži získali 3. místo, umístění dětí není známo. V Jičíně na soutěži zájmových kroužků PO byly dívky první a chlapci pátí.
V roce 1961 se vzdávají funkce předseda Žemlička Václav a velitel Sobota Josef a na jejich místa nastupují předseda František Kabelák, velitel Jaroslav Váša a jednatel Jaroslav Kubánek. V dalším období se členové sboru zaměřují na činnost jak c obecním zájmu, tak i v kultuře. Pořádají se zájezdy do divadel a do okolí.
V roce 1968 nastává krize nejen v republice, ale i v našem sboru. Sbor pracuje víceméně administrativně, proto je nutné obnovit vedení sboru. V této době pokrývá požární družstvo JZD. Sbor dostává novou stříkačku PS-8.
V 70. letech pokračuje činnost ve výcviku, soutěžích, brigádách. V soutěžním družstvu pracují Oldřich Lánský, Jiří Čapek, Karel Straka, bratři Arpášové, Antonín Novotný, Jaromír Košťál, Josef Kracík. Ksoncem 70. let byla sboru převedena motorová stříkačka PS-12.
V roce 1981 začíná v Lužanech opět pracovat zájmový oddíl PO. Mládeži se věnují manželé Jiří a Jarmila Špitálských, kteří se do naší obce přistěhovali. V této práci jim pomáhají Karel Straka, Josef a Eva Kuntovi a Jiří a Věra Čapkovi. V rozpačitých začátcích pracuje asi 25 dětí, v dalším roce už 30 dětí nejen z Lužan, ale i z okolních obcí. Náplň práce malých požárníků je různorodá. Kromě soutěží, na které se celoročně připravovali, pomáhali při brigádách a pořadatelsky při Běhu lužanskými hvozdy, sbírali léčivé byliny, papír, jezdili na exkurze do různých podniků, ale i k profesionálním hasičům (v Jičíně, Hradci Králové, Praze). V soutěžích se jim velmi dařilo. V okresních soutěžích obsazovali přední místa, dvakrát soutěžili i v kraji – v roce 1987 se umístili na 2. příčce.
Protože většina začínajících členů v roce 1986 přešla do dorosteneckého věku, vzniklo v Lužanech družstvo dorostenců a dorostenek. I když chlapci nedosahovali takových úspěchů jako dívky, přesto se v okresním měřítku umisťovali do 4. místa. U dívek byla znát jejich větší pečlivost a hned první dorosteneckou soutěž v Horní Nové Vsi vyhrály a postoupily do krajského kola v Rychnově nad Kněžnou. Do krajského kola se probojovaly celkem čtyřikrát a v roce 1988 v Broumově obsadily 2. místo.
V roce 1991 se v Lužanech konalo okresní kolo hry Plamen na počest 100. výročí založení sboru v obci. I zde prokázali děti všestrannost – starší žáci se umístily na 5. místě a mladší na 1. místě, bez postupu do krajského kola. Důkazem, že práce s dětmi není zbytečně ztracený čas, je skutečnost, že z řad mladých požárníků vyrostli 3 profesionální hasiči – Jarmila Špitálská, Radomil Čapek a Karel Ponikelský.
Nejenom, že se zúčastňovali soutěží a brigád, ale v roce 1987 začali s přestavbou požární zbrojnice, která se stavěl svépomocí. Koncem 80. let nám taky dosloužil náš stařičký Stayer. K požáru skládky v kempu už nedojel. I tak najezdil mnoho kilometrů ke spokojenosti všech členů sboru.
V roce 1991 se změnil výbor sboru – starostou byl zvolen Josef Kunt ml., dále Zdeněk Mareš st., Oldřich Novák ml., Jaroslav Volička, Josef Plecháč, Miroslav Řehák, Oldřich Lánský, Josef Kavan. Sbor se konečně dočkal nové techniky – okresní správa PO přidělila hasičský automobil AVIA., plně vybaven technikou.
Velkou prověrkou schopnosti zásahu pro členy sboru byl v létě 1995 požár lesa nad kempem. Členové zásahové jednotky společně s profesionály z Jičína likvidovali požár lesa a následně 2 dny hlídkovali.
V roce 1997 do vedení nastoupila generace „mladých požárníků“ – Radomil Čapek, Karel Ponikelský, Alena Tománková, Petr Tománek, Jan Vorlíček, Milada Frühbauerová. Činnost se opět oživila – účast na soutěžích opět i ženy, které bodují na předních místech. Při prověrkách zásahových jednotek vloni (2001) v Jičíně obsadili pěkné 4. místo.
Avšak větší prověrkou byla 21. srpna 2001 povodeň, ke které došlo v podvečer po silném dešti a krupobití. V obci pomáhali i sbory z okolních obcí – z Nové Paky, Konecchlumí, Šárovcovy Lhoty, Horní Nové Vsi.
SDH v Lužanech pokračuje v tradici pořádání plesů, zájezdů, besídek, sběru železa, podílí se na pořádání akcí pro děti jak finančně, tak osobní pomocí některých členů. V roce 2002 má sbor 65 členů, z toho 19 žen.