Obec Lužany
oficiální stránky obce
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Umístění kontejnerů na separovaný odpad

Umístění kontejnerů na separovaný odpadDatum konání:
18.5.2017

Vážení spoluobčané,

v posledních dnech mne několik lidí kontaktovalo ve věci kontejnerů na separovaný odpad před prodejnou na horním konci obce a u budovy obecního hostince ve středu obce. Dovolte, abych Vás informoval o důvodech, které nás k tomuto kroku vedly a k dalším připravovaným krokům.

Hlavním důvodem, proč jsme přistoupili k tomuto řešení, byl vzhled naší obce. Kontejnery byly umístěny na místech, které mají být především vizitkou naší obce, a ne „barevnou hudbou“. Do úprav prostoru u křížku i před kostelem, investovala obec v uplynulých letech nemalé finanční prostředky a kontejnerová stání tyto prostory dle našeho názoru naše snažení mařily a vzhled prostor stále hyzdily. Pro připomenutí přikládám fotografie z doby před realizací opatření v těchto lokalitách a stručné shrnutí provedených prací.

100_4189.JPGV roce 2008 byla v lokalitě u křížku vybudována nástupní plocha u autobusové zastávky na silnici II/501 a propojovací chodník ke stávající autobusovou zastávkou proti prodejně Jednoty. Současně byly přesunuty kontejnery na separovaný odpad ze silnice na nově vybudovanou zpevněnou plochu. Náklady na provedení těchto opatření činily 190 tis. Kč, z čehož byla částka 75 tis. Kč 20141110_144251.jpgkryta dotací Královéhradeckého kraje. V roce 2013 byla provedeno pokácení stávajících stromů a výsadba náhradní zeleně a koncem téhož roku byla provedena obnova sousoší v hodnotě 99 tis. Kč, na kterou byla čerpána dotace z prostředků Programu rozvoje venkova prostřednictvím Místní akční skupiny Brána do Českého ráje. V roce 2014 byl v této lokalitě vybudován chodník s přechodem pro chodce, který navazoval na stávající úpravy. Náklady na vybudování chodníku byly ve výši 1 400 tis. Kč a byly hrazeny plně z rozpočtu obce. 

V zastupitelstvu jsme dlouhou dobu hledali jiné vhodné místo, kam by mohly být 20170517_140602.jpgkontejnery přemístěny. Jedno z řešení bylo přesunout kontejnery k přečerpávací stanici odpadních vod u zadní cesty do autokempu, tím bychom však ztížili možnost separovat odpad občanům žijícím v části mezi Jednotou na horním konci a středem obce. Dalším z navrhovaných řešení bylo umístit kontejnery k odbočce k ulici pod vodojemem. Tímto způsobem bychom však nic nevyřešili, protože kontejnery by stále zůstaly na očích a navíc by nebyly dostupné širokému počtu lidí, kteří je dnes u prodejny využívají.

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli přemístit kontejnery před prodejnu Jednoty do prostoru, jehož úpravu po dohodě s vedením Jednoty v roce 2010 obec financovala částkou 42 tis. Kč (úpravy před prodejnou v hodnotě 140 tis. Kč financovala Jednota z vlastních zdrojů). Návrh toho řešení nám připadal nejvíce smysluplný, protože kontejnery byly přesunuty z prostoru křižovatky, kdy hrozilo nebezpečí odkládání odpadu od občanů, kteří obcí jen projíždí (což nám bylo v minulosti několikrát hlášeno), a současně byla zachována dostupnost kontejneru na plast i na sklo, přičemž druhý kontejner na plast byl přesunut na stávající stanoviště pod Marijánou.

Po několika emotivních diskusích s občany i s vedením Jednoty jsme přehodnotili stanovisko k umístění kontejnerů před Jednotou a v několika málo příštích dnech bude zpevněna plocha u vjezdu na rampu, kam budou kontejnery přesunuty.

100_7391.JPGProstor před kostelem byl v minulosti také poměrně zásadně upraven. V roce 2009 byly úpravy zahájeny opravou chodníku před kostelem v hodnotě 50 tis. Kč, na jehož financování se podílel Královéhradecký kraj prostřednictvím Lázeňského mikroregionu. V témže roce byla za částku 290 tis. Kč provedena obnova sousoší před kostelem. Dotaci ve výši 260 tis. Kč byla poskytnuta 101_3134.JPGz rozpočtu Ministerstva kultury. V roce 2010 byla revitalizace celého prostoru dokončena s celkovými náklady ve výši 770 tis. Kč, které byly spolufinancovány z prostředků Programu rozvoje venkova prostřednictvím Místní akční skupiny Brána do Českého ráje částkou 580 tis. Kč. Původní velkoobjemový kontejner na hřbitovní odpad byl nahrazen snad vzhlednějšími plastovými kontejnery. Stejně jako v prostoru u křížku byla také v této lokalitě provedena v roce 2013 regenerace zeleně s náhradní výsadbou. V roce 2015 byla za účelem efektivnější organizace dopravy v této lokalitě vybudována z prostředků obce Lužany za prodejnou odstavná plocha pro osobní automobily v hodnotě 310 tis. Kč. 

I tuto lokalitu jsme chtěli osvobodit od barevných kontejnerů a opět jsme volili 20170517_142027.jpgmezi několika možnostmi. Jedna z nich byla umístit kontejnery za prodejnu na novou odstavnou plochu. Toto řešení by však zkomplikovalo přístup občanům i svozové společnosti ke kontejnerům a dále by byly kontejnery méně pod kontrolou. Proto jsme volili umístění kontejnerů ke zdi obecního hostince, kde jsou dostupné po zpevněné komunikaci a nikomu nepřekáží pod okny obytných prostor.

Přemístění kontejnerů však nevyřešilo jejich nedostatečnou kapacitu. V zimním období byla jejich kapacita ještě dostačující, s přicházejícím létem však počet zejména nápojových obalů rostl a přímo úměrně s ním i nepořádek kolem kontejnerů. Po diskusi z zastupitelstvu jsme dospěli k závěru, že lepší než navýšit počet kontejnerů bude zvýšit intenzitu svozu, i když se bude jednat o dražší řešení (ze stávajících cca 65 tis. Kč ročně by se náklady na svoz plastů navýšily cca na 99 tis. Kč). Navrhli jsme tedy tento postup svozové společnosti, která nám však bohužel sdělila, že nemá dostatečnou kapacitu na to, aby svážela plasty z naší obce každý týden, a že jediné řešení je navýšit počet kontejnerů.

Z tohoto důvodu jsme objednali u společnosti EKO – KOM pět nových plastových kontejnerů na plast, z nichž dva budou umístěny u přečerpávací stanice na horním konci a jeden na dolním konci. Dva nové kontejnery na plast nahradí dva již vysloužilé železné kontejnery. Současně s touto výměnou proběhne také výměna dvou starých železných kontejnerů na sklo za dva plastové zvony. Tyto kontejnery dostaneme do výpůjčky od společnosti zdarma, náklady na svoz separovaného odpadu se však navýší cca o 17 tis. Kč ročně. Dodávka odpadových nádob je naplánována až na červenec letošního roku, a proto budeme muset několik nadcházejících týdnů ještě přečkat se stávajícím počtem kontejnerů.

V této souvislosti bych Vás chtěl požádat o maximální součinnost a pečlivost při třídění 20170515_171346.jpgodpadů. Je nezbytně nutné, abychom všichni odpad pečlivě třídili a snažili se minimalizovat velikost odpadů. Nezřídka se při prohlídce kontejnerů totiž stává, že v nich nacházíme směsný domovní odpad, případně že je v nich sice odpad, který do plastů patří, ale je ve stavu, v jakém jeho původci vypadl z ruky. Do kontejnerů na plast tedy, prosím, vhazujte skutečně pouze plastové odpady a zmenšené na minimální možnou velikost, tzn. plastové lahve sešlápnuté, případně polystyrenové výztuže z přepravních krabic rozlámané na menší kousky. Směsný odpad pak patří do popelnice, kterou vlastní většina domácností i chatařů v obci.

Pokud přijdete ke kontejnerům, které jsou již plné, a je to20170517_151021.jpg ve Vašich silách, neodkládejte odpad mimo sběrné nádoby, ale vezměte je zpět domů. Tenké plastové sáčky totiž velmi často nevydrží nápor větru a samozřejmě také neodolají zvědavým a mlsným zvířatům, která cítí zbytky potravy, a jejich obsah se velmi často během krátké doby dostane ven a udělá v okolí kontejnerů pořádný nepořádek, který se nikomu z nás nelíbí.

Doufám, že se mi podařilo alespoň částečně objasnit důvody, které nás k těmto krokům vedly. Věřím, že časem toto nové uspořádání všichni přijmeme a doceníme výhody, které přináší.

Na závěr tohoto článku přidám ještě jednu osobní poznámku: ani jeden z kontejnerů, které v naší obci jsou, za nepořádek kolem nich nemůže. Nepořádek je důsledkem činnosti nás, lidí, kteří odpad do kontejnerů odkládáme.

Děkuji všem, kteří si našli čas a sdělili nám svůj názor na nové umístění kontejnerů i za to, že v tak velké míře třídíte odpad. Jsem rád, že Vám není lhostejné životní prostředí a vzhled naší obce. Naší prioritou je udržovat a vytvářet v Lužanech dobré životní podmínky, protože jsme tu pro Vás.

Martin Mitlöhner, starosta obce

Příspěvek ke stažení zde

P.S.: V pátek 19. 5. 2017 byl v prostoru u prodejny Jednoty na hořením konci 20170519_125354.jpgupraven prostor pro kontejnery, kam byly přesunuty kontejnery z asfaltové plochy před prodejnou. Snad tento krok pozitivně přispěje k řešení celé problematiky a k pochopení naší snahy. Martin Mitlöhner

 


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář