Obec Lužany
oficiální stránky obce
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Do kanalizace nepatří žádný odpad

Do kanalizace nepatří žádný odpadDatum konání:
9.10.2023

Průměrný člověk v ČR za rok vyprodukuje více než 550 kilogramů odpadu a toto číslo se bohužel rok od roku zvětšuje. Kvůli nesprávnému třídění se bohužel zvyšuje i množství odpadu v kanalizaci, což způsobuje velké problémy při čištění odpadních vod. Také splachujete některý odpad? Víte, co může v potrubí způsobit a proč to nedělat? Podíváme se na ty největší problémy. 

Jedním z nejčastějších odpadů v kanalizaci jsou hygienické potřeby. Do záchodů a odpadního potrubí nepatří nic jiného než toaletní papír. Veškeré dámské hygienické potřeby a odličovací ubrousky, tampóny či tyčinky na ušní hygienu patří pouze do vaší popelnice, nebo šedých kontejnerů pro směsný odpad. Tento odpad zanáší postupně kanalizační potrubí a způsobuje jeho ucpávání. „Všechny odpadky nám působí velké problémy. Prvotně zanáší kanalizační potrubí, které musíme bohužel stále častěji čistit. Na čistírnách odpadních vod nám zase odpad zanáší tzv. česle a následně čerpadla, které čerpají vodu do jímek k dalšímu čištění. Odpad, pokud k nám s vodou vůbec doteče, tak musíme mechanicky sbírat a odvážet. Vše přináší také samozřejmě druhotné náklady,“ přibližuje problémy, které vodárny dnes a denně řeší, ředitel společnosti VOS a. s. Ing. Richard Smutný. Problémové jsou i vlasy. Ty na čistírnách vytváří chuchvalce, které obmotávají a postupně ničí různá točivá zařízení.

Dalším odpadem, který do kanalizace rozhodně nepatří, jsou tuky a oleje. Těch se lidé zbavují špatným způsobem. “Spousta lidí si myslí, že je v pořádku použitý olej a tuk z pánve vylít přímo do dřezu a ani se nad tím nepozastaví. Tuky a oleje ale v potrubí ztuhnou natolik, že jej mohou doslova zašpuntovat a způsobit závažné problémy, a to už i přímo v domovním odpadu,“ říká ředitel VOS a. s. Ing. Richard Smutný. „Potíže nám působí i některé firmy, kde se tuky hojně používají, jako jsou jídelny, restaurace, vývařovny apod. Na ty se teď budeme více zaměřovat a provádět namátkové kontroly. Pokud nezajistí likvidaci odpadu jiným způsobem, budeme nuceni situaci řešit s příslušnými úřady,“ představuje plánované kroky VOS a. s. její ředitel.

Jak lze tedy jedlé tuky a oleje z domácnosti správně likvidovat? Využijte sběrných nádob pro tříděný odpad. Pro firmy, jako jsou třeba autoservisy, které využívají minerální oleje a maziva, platí jiná pravidla. Ty musí oleje likvidovat dle platných právních předpisů.

Další odpad, který do kanalizace nepatří, jsou jakékoliv zbytky z kuchyně, jako jsou slupky z ovoce a zeleniny, odkrojky masa nebo zbytky od oběda. Jedná se o bioodpad, který je nejlepší umístit do kompostu na zahrádce nebo do příslušné sběrné nádoby, případně do komunálního odpadu. Jestliže se objeví v kanalizaci, jsou živnou půdou pro hlodavce a zároveň v ní postupně tlejí a opět potrubí zanáší. 

Zásadním problémem při čištění vod s přímým dopadem na životní prostředí jsou pak léčiva. Prošlé léky rozhodně nesplachujte do odpadu. „Účinné látky v nich obsažené většinou nedokážeme při procesu čištění odpadních vod odstranit. Může se tedy stát, že se dostanou až do volné přírody,“ doplňuje ředitel Richard Smutný. Jediný správný způsob jejich likvidace, je vrátit je zpět do lékárny.

Je důležité si uvědomit, že kanalizace slouží k odvádění odpadních vod z našich domovů, a ne jako odpadkový koš či popelnice. Dodržováním správných postupů likvidace odpadu nám můžete pomoct předejít problémům v kanalizační síti a následným haváriím. Pomáháte nám také zefektivnit čištění vody, abychom ji mohli zpět navrátit čistou naší přírodě. 

Děkujeme.