Obec Lužany
oficiální stránky obce
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Informace o odpadovém hospodářství obce Lužany v roce 2023

Informace o odpadovém hospodářství obce Lužany v roce 2023Datum konání:
13.3.2024

Informace o odpadovém hospodářství obce Lužany v roce 2023

V souladu s ust. § 60 odst. 4 zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, informuje obec Lužany o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu.

Na tříděný odpad jsou v obci instalovány sběrné nádoby, a to:

 • 10 kontejnerů na plast
 • 3 kontejnery na papír
 • 4 kontejnery na sklo
 • 1 jeden kontejner na drobný kovový odpad
 • 1 nádoba na rostlinný tuk

Rozmístění nádob je pro přehlednost znázorněno na přiložené mapě, číslo v kruhu značí počet nádob na sběrném místě, barva druh separovaného odpadu. V případě, že má někdo separovaných odpadů více nebo je kontejner plný, může využít služeb Sběrného dvora Mlázovice, na jehož provozu se finančně podílíme. V žádném případě neodkládejte odpady mimo kontejner.

Rozmístění kontejnerů na separovaný odpad v obci Lužany

Ostatní druhy odpadů, včetně biologicky rozložitelného odpadu, nebezpečného odpadu nebo textilu můžete odevzdávat na Sběrném dvoře Mlázovice v těchto provozních hodinách:

Úterý 14 - 16 hodin
Sobota 8 - 11 hodin

Dále je možné využít mobilního sběru nebezpečných odpadů a kovových odpadů, který se koná pravidelně v jarních měsících. Objemný odpad lze odevzdávat po dohodě se zaměstnanci obce do kontejneru u obecní stodoly (v roce 2023 pořízena nová nádoba). Použité baterie z domácnosti je možné průběžně odevzdávat do sběrné nádoby umístěné na chodbě Obecního úřadu Lužany.

V režimu předcházení vzniku odpadů je u obecní stodoly umístěn (od ledna 2024) kontejner na textil.

Směsný komunální odpad je odstraňován na skládce, ostatní odpady jsou po přetřídění částečně dále využívány.

V roce 2023 bylo vykázáno následující množství odpadů:

 • 2,823 t papírů (5,303 t v roce 2022)
 • 11,1 t plastů (8,397 t v roce 2022)
 • 11,406 t skla (6,260 t v roce 2022)
 • 0,089 t jedlých olejů a tuků (0,076 t v roce 2022)
 • 70,184 t směsného komunálního odpadu (70,921 t v roce 2022)
 • 0,279 t nebezpečných odpadů (0,125 t v roce 2022)
 • 8,62 t zeminy a kamení
 • 0 t stavebních a betonových odpadů (0,9 t v roce 2022)
 • 1,99 t objemného odpadu (2,205 t v roce 2022)

Do tohoto objemu není započítán odpad odevzdaný na Sběrném dvoře Mlázovice.

Náklady na odpadové hospodářství v roce 2023

Výdaje  2023 2022 Příjmy  2023 2022
Svoz a likvidace směsného odpadu 398 911 Kč 367 042 Kč Poplatky za odpad 395 628 Kč 381 629 Kč
Svoz separovaného odpadu 222 856 Kč 205 056 Kč Odměna EKO-KOM 144 528 Kč 125 576 Kč
Příspěvek na provoz Sběrného dvora Mlázovice 98 000 Kč 85 000 Kč      
Pořízení kontejneru na objemný odpad 124 630 Kč        
Ostatní 24 158 Kč 48 218 Kč      
Celkem 868 555 Kč 705 316 Kč   540 156 Kč 507 205 Kč

Rozdíl příjmů a výdajů ve výši 328 399 Kč (198 111 Kč v roce 2022) byl uhrazen z rozpočtu obce Lužany.

Jak je patrné z výše uvedené bilance, představuje svoz a likvidace odpadů významnou finanční zátěž obecního rozpočtu. Prostředky použité na odpadové hospodářství pak nemohou být využívány v jiných oblastech. Kromě toho jsou odpady, zejména jejich likvidace skládkováním, významnou ekologickou zátěží. Proto by mělo být v zájmu každého z nás v první řadu vzniku odpadů předcházet. Zde je pár možností, jak množství odpadů omezit:

 • Biologicky rozložitelný odpad kompostovat
 • Vyhýbat se jednorázovým obalům, nákupním taškám
 • Neplýtvat potravinami
 • Nepotřebné oblečení darovat na charitativní účely
 • Starý nábytek nabídnout zdarma na internetu
 • Používat nabíjecí baterie místo jednorázových
 • Odmítnout nevyžádané reklamní letáky

A když už odpad vznikne, je jej potřeba vytřídit, zredukovat jeho velikost (PET lahve sešlápnuté, kartonové krabice vždy rozložit, případně svázat) a odložit do kontejneru na separovaný sběr. Pokud je kontejner plný nebo se daný odpad do kontejneru nevejde, je třeba odpad odvézt na sběrný dvůr nebo počkat, až bude kontejner prázdný. V žádném případě není možné odložit odpad u kontejneru. Volně odložený odpad vytváří velký nepořádek (a je vlastně černou skládkou), ale především kazí vzhled naší obce.