Obec Lužany
oficiální stránky obce
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Pouťové odpoledne v Lužanech

Pouťové odpoledne v LužanechDatum konání:
27.7.2019

V sobotu 27. července se na fotbalovém hřišti v Lužanech uskutečnilo tradiční pouťové odpoledne. Letos snad trochu zvláštní a výjimečné – součástí odpoledne bylo předání nově pořízené hasičské techniky do užívání místní jednotce sboru dobrovolných hasičů.

Program byl oficiálně zahájen v 15 hodin. V tu dobu již byla na hřišti připravena celá řada lákadel pro nejmenší spoluobčany – skákací hrad, řetízkový kolotoč, malování na obličej, dětský koutek, ale i pro ty větší – lezecká stěna, Václav Fejfar se závodním speciálem a obytným autobusem nebo Zdeněk Jirásek se svým závodním spřežením zapřaženým tentokrát ve výletním kočáře. Pro všechny bylo za mírný příspěvek připraveno grilované maso.

V 16 hodin byl zahájen výjimečný bod letošního pouťového programu – předávání hasičské techniky. Program zahájil starosta SDH Jiří Matouš několik informacemi z historie lužanských hasičů. Následoval příjezd techniky na hřiště komentovaný velitelem jednotky Radomilem Čapkem. Starosta obce následně přivítal přítomné hosty – hejtmana Královéhradeckého kraje PhDr. Jiřího Štěpána, ředitele územního odboru Jičín Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje plk. PhDr. Libora Zikeše, MBA, vedoucího pracoviště integrovaného záchranného systému a služeb územního odboru Jičín Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje mjr. Ing. Ladislava Oborníka, starostku Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska paní Evu Steinerovou a Mgr. Josefa Kordíka, faráře Římskokatolické farnosti Železnice. Po proslovech hostů byla nová technika – dopravní automobil Ford Transit i cisternová automobilová stříkačka Scania – předána členům jednotky a pan farář ji požehnal a posvětil. Současně jsme se důstojně rozloučili se starou cisternou Škoda, kterou budeme v nejbližších týdnech z užívání vyřazovat.

Po této slavnosti následoval další program: mše svatá v kostele sv. Maří Magdalény a na hřišti ukázka požárního útoku v provedení mladších lužanských žáků nebo ukázka výcviku dravců k provádění biologické ochrany letišť.

Pouťové odpoledne bylo tradičně zakončeno večerní zábavou a některým účastníkům se protáhlo až do brzkých ranních hodin.

Děkuji všem organizátorům, kteří se na zabezpečení této akce podíleli. Všechny hodiny strávené na přípravě odpoledne se odrazily v jeho skvělém a bezproblémovém průběhu.

Obrázky od našich fotografů si můžete prohlédnout zde.

Akce se konala za finanční podpory MAS Brána do Českého ráje.

MAS- uprava loga 2015_01.jpg

Cisternová automobilová stříkačka Š 706 RTHP – rv. 1977, výrobce LIAZ n. p., objem motoru 11 781 cm3, maximální výkon 117,8 kW (160 HP), nejvyšší rychlost 86 km/h, spotřeba 27,5 l nafty/100 km při rychlosti 65 km/h, do obce zakoupen v roce 2010 z majetku města Jičín za částku 125 tis. Kč; automobil je vybaven nádrží na vodu o celkovém objemu 3,7 m3

Dopravní automobil Ford Transit – první registrace vozidla prosinec 2018, výrobce Ford Werke, Německo, objem motoru 1 995 cm3, maximální výkon 96 kW, nejvyšší rychlost 150 km/h, spotřeba kombinovaná 7,2 l nafty/100 km, počet míst k sezení 8+1, do obce pořízen v prosinci 2018 za částku 858 554 Kč, automobil je určen zejména k evakuaci osob a nouzovému zásobování obyvatelstva, je vybaven lékárnou a ručními hasicími přístroji pro případný prvotní zásah, celková cena 858 tis. Kč, pořízeno v rámci dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, z toho se na financování podílel 85% Evropský fond pro regionální rozvoj, 10% státní rozpočet a 5% obec Lužany (cca 50 tis. Kč)

IROP_CZ_RO_B_C RGB.jpg

Cisternová automobilová stříkačka – první registrace vozidla květen 2019, výrobce podvozku Scania, Švédsko, výrobce účelové nástavby společnost Kobit, objem motoru 12 72 cm3, maximální výkon 324 kW, nejvyšší rychlost 110 km/h, počet míst k sezení 4+2, do obce pořízen v červnu 2019 za částku 6 501 330 Kč, automobil je vybaven požární nádrží na vodu o objemu 4 m3 a na pěnidlo o objemu 240 l, požární čerpadlo má výkon 2000 l/min při tlaku 10 bar, vysokotlaké čerpadlo 250 l/min při tlaku 40 bar, v účelové nástavbě je uloženo požární vybavení, celková cena 6,5 mil. Kč, z toho 2,5 mil. Kč dotace z Ministerstva vnitra z Fondu zábrany škod, 1 mil. Kč z rozpočtu Královéhradeckého kraje a 3 mil. Kč obec Lužany

Logo_CMYK.jpglogo_colour_CMYK[1].jpg